Arbejdsmetode

Hvordan arbejder jeg

Jeg tager udgangspunkt i, at ord og menneske hører sammen, så det der siges, udtrykker den enkeltes personlighed. Samtidig underbygger jeg med kærlig, konkret og konstruktiv støtte, hvordan dine budskaber skæres til, så du når derhen, hvor du vil med din tale, hvad enten det er professionelt, politisk, erhvervsmæssigt  – som leder, som kollega, som mødeleder, som foredragsholder,  og som privatperson.

Værktøjskassen

Formuler dit budskab.
Ret dit budskab til.
Sæt dit budskab sammen med øvrig kommunikation.

De retoriske virkemidler er at bruge sproget dynamisk og tilpasse sproget situationen. Vi fokuserer på, hvilket argument, der vil være det mest overbevisende i den givne situation. Det er retorisk set den aktuelle situation, der bestemmer, hvordan budskab skal leveres; om det skal være alvorligt, højstemt, humoristisk, langt, kort, med anekdoter eller tørre tal. Skal der tales til hjertet, til hjernen, begge dele, eller skal det bare være underholdende.

Når vi taler sammen om opgaven, vil du hurtigt kunne følge måden at arbejde retorisk på: Vi har en målsætning og for at nå derhen, har vi sproget som vores værktøj: 29 bogstaver, der forvandles til en retorisk dynamik.

Fagligt udgangspunkt

Jeg er skolet efter den første danske professor i retorik; Jørgen Fafner, der så retorikken som et led i humanismens tjeneste. Det handler kort fortalt om at være i dialog, argumentere sagligt for sin sag og gøre det så overbevisende som muligt i respekt for andres synspunkter. Desuden ligger jeg i forlængelse af retorikprofessor Christian Kock, der især har fokuseret på, hvordan man kan forbedre politisk retorik.

Kontakt

Cecilie Liebermann
Retoriker

Adresse: E.C. Hammersvej 9, 1,tv, 2791 Dragør
Telefon: 26 53 15 97
Træffetid: 9.00-16.00
Mail: kontakt@retorisk.dk