Ydelser

Jeg skriver taler, redigerer tekster, rådgiver om retorisk taktik, om argumentation og laver kommunikationsstrategier.

Taleskrivning

Tag ordet og skab forandring
Talen er et af de mest effektive midler inden for kommunikation.  En tale har direkte effekt på andre og en betydning, der kan række endnu længere end tiden, som det tager at holde den.

Taler bliver der holdt hele tiden i det ganske land: Cheftaler, takketaler, politiske taler, forsvarstaler, taler til generalforsamlinger,  taler til medarbejdere, retstaler, taler til budgetmøder, aktionærmøder,
byrådsmøder, og taler til enhver situation. Med retorisk rådgivning tilpasset din personlighed, kan du gøre det godt og overbevisende. Bliv klædt på til at skære dit budskab til og få folk med i beslutningerne.

Den retoriske rådgivning giver dig stærke  værktøjer til at debattere sagligt og overbevisende.  Det er egentlig meget enkelt: du har noget på hjerte og vil gerne overbevise andre i rigtigheden af det. Den retoriske rådgivning består i at tilpasse sprog og budskab til dem, du vil have i tale. Og giver dig evnen til at levere budskabet.

En af fordelene ved at blive en god og effektiv afsender af dit budskab  er,  at du faktisk også bliver en bedre modtager af andres taler og tekster, og du forfiner din evne til at skille budskab fra propaganda og reklamesnak. Det gør dig fx i stand til at stille bedre spørgsmål og modargumentere i en debat eller ved møder.

Synlighed og motivation
Når du tager ordet i en professionel sammenhæng, skal der være et klart signal om, hvad du vil,  hvor du vil hen, og hvor du vil have tilhørerne hen. Denne målsætning kan være svær at få omformet til klar tale, men det kan lykkes ved hjælp af retorikkens virkemidler.

Kropssproget
Når du skal holde en tale, er kropssproget og stemmen også vigtige elementer. Det handler blandt andet om at fremstå med myndighed, have kontrol over stemmen og stå roligt, så det er dine ord, man lytter til. Retorikken har enkle midler til at opnå en kroppens troværdighed.

Kontakt

Cecilie Liebermann
Retoriker

Adresse: E.C. Hammersvej 9, 1.tv, 2791 Dragør
Telefon: 26 53 15 97
Træffetid: 9.00-16.00
Mail: kontakt@retorisk.dk