Hvad er retorik

Retorik er kunsten at overbevise. Retorik er kunsten at bruge sproget effektivt. Retorik er kunsten at motivere andre til handling og accept.

Retorikkens appelformer er etos, logos og patos. Det kan kort fortalt oversættes til at overbevise gennem personlig troværdighed, fornuft og følelser. Alle disse elementer er på spil, når man henvender sig til andre. Du kan lægge vægt på den ene eller den anden appel, alt efter situation og naturligvis formål. En professor til en forelæsning vil appellere med fornuftsargumenter. En forfatters foredrag på et bibliotek vil typisk være funderet i etos, og en tale til en landspolitisk kongres vil ofte have patosappel. Valget er frit, og det er som sagt formålet, der afgør, hvilken appelform, du prioriterer.

Kontakt

Cecilie Liebermann
Retoriker

Adresse: E.C. Hammersvej 9, 1.tv, 2791 Dragør
Telefon: 26 53 15 97
Træffetid: 9.00-16.00
Mail: kontakt@retorisk.dk